Wpisy

 • środa, 18 stycznia 2012
  • UWAGA SYJONISTA ! Cz.4

    Michał Bukojemski    -    (polonofob, dywersant, reżyser, tematyka żydowska, współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym)    Juliusz Burgin    -    (polonofob, dywersant, komunista, kolaborant sowiecki 1939-41, pułkownik zbrodniarz UB, MBP - Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego; Od czerwca 1945 r. do czerwca 1947 r. był on naczelnikiem Wydziału II Samodzielnego w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), potem przez rok redaktorem naczelnym organu KC PPR "Głos Ludu", aby od 15 lipca 1948 r. wrócić do bezpieki jako dyrektor gabinetu ministra bezpieczeństwa publicznego; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92)    Benjamin Bursztejn    -       (polonofob, dywersant,  syjonista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, działacz Poalej Syjon w Wilnie; powiedział prasie litewskiej, że „przyłączenie Wilna do Litwy to triumf idei sprawiedliwości historycznej" [Piotr Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985])    Tomasz Busz    -    ()    Jerzy Buzek -    (polonofob, dywersant, agent SB, mason, świnia Orwell'owska, 'europejczyk', ojciec przedwojenny komunista i internacjonalista - ówczesny globalista, mason w latach II Rzeczpospolitej;  Jerzy Buzek uważa, że "nikt nie udowodnił", iż doszło do nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU największego polskiego ubezpieczyciela.)    Andrzej Byrt    -    (Tajny współpracownik, agent SB, w latach 80. dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich, później radca handlowy w Belgii i wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą; w latach 1995-2001 po raz pierwszy był ambasadorem w Niemczech, po powrocie do kraju został doradcą prezydenta Kwaśniewskiego, następnie wiceministrem spraw zagranicznych, w 2002 r. powrócił na placówkę do Berlina. W oświadczeniu lustracyjnym przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.) 

   Maciej Bitner    -    (polonofob, dywersant, libertyn, globalista, stały publicysta żydomasońskiej fundacji - Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa)    Marek (Mejlech) Bitter    -    (pochodzenia robotniczego, członek KPP od 1928, związany z Centralną Techniką, zabezpieczał przejazdy i przerzuty graniczne (m.in. B. Bieruta i M. Fornalskiej). W czasie wojny w warszawskim getcie, potem więzień Majdanka, bandyta w lasach zamojskich. Po wojnie członek CKZP, 1951-1956 pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego m.in. jako dyrektor Departamentu Inwestycji, w latach sześćdziesiątych pracował w Zakładach Elektronicznych im. F. Zubrzyckiego w Warszawie)    Marta Bizoń    -    (ur. Wadowice, piosenkarka, aktorka, grała w antypolskim filmie 'Lista Schindlera' Stevena Spielberga)    Paweł Blajer    -    ("Rzeczpospolita")    Małgorzata Blicharz    -    (skarbnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie)    Berek Blinnenkranz    -    (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)    Augustyn Bloch    -    (kompozytor, organista)    Jan Bogumił Bloch - Jan Bogumił Gotlieb    -    ("król kolei żelaznych", budowniczy kolei w Królestwie Polskim i w Rosji. Finansista w 1865 (wraz z innymi żydami M. Epsteinem, Leopoldem Kronenbergiem, Adolfem Kurtzem, Władysławem Laskim i Lesserem Levym) wziął udział w gruntownej reorganizacji i judeizacji istniejącego od 1828 r Banku Polskiego.)    Grzegorz Bloch    -   (stylista, pracuje z największymi gwiazdami "polskiego" kina i muzyki)    Seweryn Blumsztajn -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  świnia Orwell'owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek  KOR - żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];  dziennikarz, "Gazeta Wyborcza", redaktor naczelny dodatku "Gazeta Stołeczna"; W młodości jeden z komunistycznych walterowców z “czerwonego harcerstwa”. Później jeden z przedmarcowych “komandosów” z grupy Michnika. Autor polakożerczych napaści i stwierdzeń.)    Jan Błoński    -    (polonofob, dywersant, prof. historyk literatury; współzalożyciel Fundacji Judaica, przewodniczący rady fundacji)    Artur Bodnar    -    (polonofob, dywersant,  komunista, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i "okrągłego stołu")    Teresa Bogucka    -    (polonofob, dywersant,  komuch, publicystka, oszczerca i paszkwilant żydokomunistycznego szmatławca"Gazety Wyborczej"; Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Była aresztowana za udział w wydarzeniach marca 1968 r. Współpracowała z żydotroksistowskim KOR-em - Komitetem Obrony Robotników;  członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego - 'fundacja' założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)    Alef Bolkowiak - Alef Gutman    -    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski;  [źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92])    Michał Boni - Jakub Bauer    -    (polonofob, dywersant, agent SB, Tajny współpracownik SB pseudonim "Znak";  świnia Orwell'owska, członek Unii Wolności, podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W roku 1991 pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 1997–2001 był szefem gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej Longina Komołowskiego w rządzie Jerzego Buzka. W pierwszej kadencji Sejmu był posłem z ramienia Kongresu Liberalno–Demokratycznego.)    Jerzy Boniecki    -    (uciekinier z getta, dywersant, współpracownik antykatolickiej, żydolewackiej paryskiej „Kultury” i działacz Amnesty International, był zamieszkałym w Australii biznesmenem, poetą i koncesjonowanym "działaczem polonijnym".)    Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg    -    (polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, dyktator nad prasą i wydawnictwami w czasach stalinizmu, brat zbrodniarza UB płk. Józefa Różańskiego, był dyktatorem prasowym - był m.in. redaktorem naczelnym dziennika "Rzeczpospolita" (organu PKWN), prezesem Społdzielni Wydawniczej "Czytelnik" i pełnomocnikiem rządu ds. "Ossolineum".)    Jerzy W. Borejsza - Goldberg    -    (historyk, profesor Instytutu Historii PAN, jest synem zmarlego w roku 1952 komunistycznego dyktatora w dziedzinie kultury, Jerzego Borejszy)    Bernard Borg    -    (przed wojną pracownik firm handlowych, od 1926 członek ZMK, od 1931 w KPP, kilkakrotnie aresztowany; przed 1939 r. agent sowiecki; 1946-1949 pracował w CSW "Solidarność", następnie w polskim ruchu spóldzielczym. Członek ZG TSKŻ; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92)    Marek Borowski - Szymon Berman    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatyczny komunista, lewicowiec, świnia Orwell'owska, syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD;  W 1967 roku wstąpił do PZPR, jednak po roku opuścił szeregi partii, ponieważ w marcu 1968 roku zaangażował się w protesty. W 1975 roku ponownie wstępuje do PZPR i jest w niej az do konca 1990 r. , jest jednym z założycieli Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polski w styczniu 1990 roku. W październiku 1991 został wybrany posłem. Funkcję sprawuje do teraz. W 1992 roku po rozwiązaniu się SdRP, został członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którym pozostał aż do 2004 roku. Wraz z 30-osobową grupą działaczy i posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej (Izabella Sierakowska, Jolanta Banach, Andrzej Celiński) oraz Unii Pracy (Tomasz Nałęcz) 26 marca 2004 utworzył nową lewicową formację polityczną o nazwie Socjaldemokracja Polska.  ....po więcej informacji zapraszamy tu->> http://www.polonica.net/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm)    Wiktor Borowski - właśc. - Aron Berman    -    (polonofob, dywersant,  zbrodniarz UB, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, ojciec Marka Borowskiego; przed 1939 agent sowiecki, w roku 1944 był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym "Życia Warszawy" do 1951, a w latach 1951-1967 - zastępcą redaktora naczelnego "Trybuny Ludu"; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92)    Halina Bortnowska    -    (polonofob, dywersant,  redaktorka katolewackiego miesiecznika "Znak"; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] "Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych"; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego - założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa.)    Bogdan Borusewicz -    (polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell'owska, koncesjonowany przez SB i PZPR 'opozycjonista', został skazany - na trzy lata więzienia - jako 19-letni uczeń liceum plastycznego - za druk i kolportaż ulotek w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku wstąpił do żydotroksistowskiego KOR-u - Komitetu Obrony Robotników;  członek UW, obecnie 'Demokraci'; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego - założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;  jeden z oskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego)    Barbara Borys-Damięcka    -    (reżyser, dyr. teatru "Syrena" w W-wie)    Zofia Borzymińska    -    (dr., Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)    Tadeusz Boy-Żeleński    -    (polonofob, dywersant, pisarz, rewolucyjny liberal, stalinowiec, nihilista, kpiarz;  głosiciel liberalnych poglądów, beszczeszczenie i szarganie świętości narodowych; krytykowany za nadmierną służalczość względem komunistycznych władz, jest m.in. autorem kilku tekstów gloryfikujących Stalina. W październiku 1939 sowieckie kierownictwo Uniwersytetu powołało go na kierownika katedry historii literatury francuskiej na lwowskim uniwersytecie. W okresie okupacji sowieckiej Lwowa działał w "Związku Literatów 'Polskich'", publikował artykuły w Czerwonym Sztandarze, brał udział w propagandowych imprezach, za co był oskarżany przez Polaków o kolaborację z sowieckim okupantem;  kuzyn Kazimierza Przerwa-Tetmajera)    Mojzesz Bradersan    -    (ZPP - stalinowski Związek Patriotów Polskich z Moskwy, zatwierdzony przez Stalina)    Roman Brandstaetter    -    (pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz, znawca Pisma Świętego. Urodził się w żydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstaetter; kilka miesięcy po wybuchu II wojny światowej udaje się do Jerozolimy, tam nastepuje przełom w jego życiu, gdyż wtedy przeszedł na wiarę katolicką.)    Kazimierz Brandys    -    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  pisarz, komunista,  stalinowiec)    Marian Brandys    -    (polonofob, dywersant, ur. w Łodzi;  pisarz, komunista, stalinowiec)    Krystyna Bratkowska    -      (polonofob, dywersant,  skarbnik członek „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. [oficjalnie] Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego; Rada Programowa żydowskiego pisma "Midrasz")    Stefan Bratkowski - Blumstejn    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  oszczerca, paszkwilant, świnia Orwell'owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski;  Jad nienawiści do “narodowców” i prawicy, tropienie rzekomych “antysemitów” idzie w parze u Bratkowskiego z konsekwentnym rozgrzeszaniem twórców stanu wojennego i działań postkomunistów, ciągłym wybielaniem ich intencji.)    Kazimierz Braun    -    ()    Michał Breitenwald    -    (aktor)    Jerzy Breitkopf    -    (dywersant, komuch, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i "okrągłego stołu")    Wojciech Brochwicz    -    (Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Jest absolwentem wielu specjalistycznych szkoleń w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Od 1988 roku jest radcą prawnym. Był doradcą Ministra Spraw Wewnętrznych, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Był dyrektorem w UOP, Zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji za kadencji premiera Jerzego Buzka. Wojciech Brochwicz, wiceszef MSWiA w gabinecie Jerzego Buzka, wcześniej funkcjonariusz UOP, skontaktował Annę Jarucką z Konstantym Miodowiczem.)    Szymon Broda    -    (Centrum Analiz Rynku Pracy, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)    Stanisław Brodzki - Bronstejn lub Bronsztajn    -    (polonofob, dywersant, dziennikarz "Trybuny Ludu" - oficjalnego organu KC PZPR)    Joanna Brodzik    -    (aktorka)    Adam Bromberg    -    (były oficer polityczny w marynarce wojennej. Skierowano go na stanowisko szefa Państwowego Wydawnictwa Naukowego, którego ster dzierżył przez wiele lat; dyrektor PWN [Państwowe Wydawnictwo Naukowe - encyklopedie, słowniki] (lata stalinowskie 1953-1965))    Zygmunt Broniarek    -    (polonofob, dywersant, komuch, felietonista, dziennikarz;  Od 1950 roku (okres stalinizmu w Polsce) pracował jako korespondent organu KC PZPR "Trybuny Ludu".   Odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.)    Michał Broniatowski -    (szef polskiego oddziału agencji Reutera, syn zbrodniarza pułkownika UB, SB, Mieczysława Broniatowskiego)    Mieczysław Broniatowski    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, zbrodniarz, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, pułkownik UB, od roku 1945 był dyrektorem Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego w Łodzi, a nastepnie dyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW.)    Abraham Brumberg    -    (polonofob, dywersant, felietonista żydowskiego pisma "Midrasz")    Eugenia Brun    -    (polonofob, dywersant,  stalinowiec, komunistka, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, w okresie międzywojennym agent sowiecki, politruk; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 )    Włodzimierz Brus -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  stalinowiec, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski,  zbrodniarz PRL PZPR; w wieku dwudziestu paru lat jako oficer polityczny został majorem WP, a po oddelegowaniu na uczelnię w wieku zaledwie 28 lat (w 1949 r.) błyskawicznie został profesorem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki;  mąż ppłk. Heleny Wolińskiej-Brus - Ochsmann, zbrodniarki - ludobójczyni, prokurator i morderca sądowy, zbrodniarz UB; na stałe obydwoje od lat 60-tych mieszkają w Angii, ...i otrzymują wysokie emerytury z Polski za zbrodnie popełnione na Polakach)    Ernest Bryll    -    (poeta, pisarz, dziennikarz i tłumacz; w latach 1991-95 Bryll był Ambasadorem RP w Republice Irlandii)    Julia Brystygier - Julia Brustiger    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz UB, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidziła polskości, Polaków i Polski, dyrektor Departamentu Politycznego MBP)    Jan Brzechwa - Jan Wiktor Lesman    -    (poeta, bajopisarz; Stryjeczny brat innego poety, Bolesława Leśmiana; współpracował z systemem stalinowskim i komunistycznym)    Leszek Bubel    -    (dywersant, mason, koncesjonowany "antysemita" i "prawicowiec")    Alfred Budner    -    (poseł na Sejm z listy Samoobrony)    Celina Budzyńska - Brun    -    (wykładowca Centralnej Szkoły KC PPR, PZPR)   Piotr Józef Buechner -    -    (polonofob, dywersant, świnia Orwell'owska, Na początku lat 90. uchodził za cudowne dziecko "polskiego" kapitalizmu, dziś słychać o nim tylko przy okazji konfliktów z załogami kontrolowanych przez niego fabryk. Studiował w Polsce i Szwajcarii. W latach 70. był szefem marketingu w koncernie Rhone-Poulenc, a od 1975 r. prowadził w Bazylei własną firmę (doradztwo i handel farmaceutykami). Po powrocie do Polski w 1979 r. został szefem oddziału szwajcarskiej firmy Solco Basel. Obecnie jest prezesem zarządu i współwłaścicielem Metalexportu, w którym za pośrednictwem firmy Mex-Invest kontroluje 90,8 proc. akcji. Metalexport stał się spółką holdingową (ma handlowe firmy w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, biuro w Moskwie), zajmującą się sprzedażą wyrobów zależnych od niej fabryk. Część z nich jest poważnie zadłużona. We wrześniu 2004 r. Metalexport sprzedał zagranicznemu inwestorowi Haco znajdującą się w upadłości Odlewnię Koluszki (za 15 mln zł), ale nabywcy wciąż nie może znaleźć zadłużona na 100 mln zł spółka Metalexportu - Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial w Białymstoku. Przychody firm z grupy Metalexport w 2004 r. wyniosły około 450 mln zł. Büchner i zależna od niego spółka CLiF Investment mają też 65 proc. akcji Centrum Leasingu i Finansów SA. W grudniu 2001 r. sąd ogłosił upadłość tej spółki leasingowej, ale Sąd Najwyższy w maju 2003 r. uznał, że decyzję o upadłości podjęto z naruszeniem prawa. Dziś CLiF walczy w sądach o 150 mln zł od banków, które doprowadziły do jego upadłości. Spółka pozwała skarb państwa za bezprawne ogłoszenie jej upadłości, domagając się 98 mln zł odszkodowania. CLiF usiłuje też wznowić przerwaną na ponad rok działalność gospodarczą (w 2004 r. spółka zanotowała 5 mln zł zysku netto). Büchner najczęściej przebywa w Szwajcarii, którą podaje jako oficjalne miejsce zamieszkania. 74 na liście 100 najbogatszych zydaków tygodnika "Wprost" z majątkiem 220 mln zł.)    Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld    -    (polonofob, dywersant, "socjaldemokrata", libertyn, świnia Orwell'owska, były przewodniczący Unii Pracy)    Zbigniew Bujak -    (polonofob, dywersant,  lewy syn rabina Małachowskiego, świnia Orwell'owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski; członek Rady Politycznej Unii Wolności - Partia Demokratyczna;  W 1990 roku jeden z przywódców skrajnie ultralewicowego ugrupowania dawnej lewicy laickiej ROAD. Polityczny wychowanek Kuronia, wyróżniał się skrajną gorliwością w tropieniu rzekomego "polskiego antysemityzmu", nacjonalizmu, ksenofobii etc. Typ działacza-papugi, o poglądach stanowiących lustrzane odbicie poglądów Kuronia, Geremka i Michnika; sprzedał legitymację "Solidarności" na aukcji, zorganizowanej przez żonę gen. Czesława Kiszczaka; b. członek zarządu antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego, zalożona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta George'a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W dziennikach byłego premiera PRL Mieczysława F. Rakowskiego (pod datą 5 listopada 1984 r.) znalazł się taki zapisek: "Informacja od Urbana. Resort spraw wewnętrznych wie, gdzie jest Bujak, ale nie zdejmuje go, ponieważ służy za kanał do przerzucania naszych agentów. Nie wiem, jak to robią, ale tak właśnie mi powiedział".)   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   środa, 18 stycznia 2012 19:42
  • UWAGA SYJONISTA ! Cz.3

   UWAGA SYJONISTA ! 
   B Kamilla Baar    -    (aktorka)    Zbigniew Bachman    -    (Dyrektor Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa (10.2003 - 05.2004))    Bronisław Baczko - Gideon    -    (podpułkownik, politruk (tzw. oficer pol-wychu) - został oddelegowany na Wydział Filozofii. Na tym wydziale jako profesor ponosi lwią część odpowiedzialności za stalinizację prac nad polską filozofią i myślą społeczną doby powstań (wg A. Walickiego, Umysł zniewolony po latach); historyk idei i myśli społecznej; Do 1968 roku był jednym, obok m. in. Leszka Kołakowskiego, uczonych z kręgu tzw. warszawskiej szkoły historyków idei, profesorem historii filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jego wychowankowie z lat 1966-1968 odgrywają do dziś istotną rolę w polskiej humanistyce. 
   W 1968 r. został usunięty z Uniwersytetu wraz z Leszkiem Kołakowskim, Włodzimierzem Brusem, Zygmuntem Baumanem, Marią Hirszowicz i Janiną Zakrzewską. Objął go ścisły zakaz publikacji. Opuścił Polskę w 1969 r.)    Jerzy Baczyński    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, redaktor naczelny "Polityki". Podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku, Jan Bijak, odpowiedzialny za rolę odgrywaną przez "Politykę" jako jednego z czołowych centrum lobby filosemickiego w prasie, za ciągłe podważanie i ośmieszanie polskich tradycji narodowych i wartości chrześcijańskich.)    Karol Bader    -    (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita)    Bogusław Bagsik -   (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego,  polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.
   Bagsik i Gąsiorowski zakupili w Izraelu akcje koncernu naftowego PAZ za kilkadziesiąt milionów dolarów. W roku 1994 roku Bagsik podczas pobytu w Szwajcarii, gdzie nie chroniła go jurysdykcja państwa Izrael, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Po trwającej prawie dwa lata procedurze ekstradykcyjnej (w tym czasie miała rzekomo odbyć się próba odbicia Bagsika z aresztu) w lutym 1996 wydano go Polsce. Tu zarzucono mu m.in. zagarnięcie ponad 400 mln zł metodą oscylatora (doliczono się 620 wielokrotnie oprocentowanych czeków), przekupstwo urzędników bankowych i działanie na szkodę spółki. Bagsik bronił się twierdzeniem, że oscylator wymyślony został przez niego i nie był zakazany prawem. W lutym 1998 rozpoczął się proces, a w październiku - po wpłaceniu 2 mln zł kaucji - oskarżonego wypuszczono na wolność. Po wyjściu z aresztu Bagsik został prezesem Zakładów Futrzarskich Kurów S.A. i próbował podpisać kontrakt z armią polską oraz wojskami NATO na dostawę skórzanych kurtek dla pilotów. 20 października 2000 skazano go na 9 lat więzienia.
   Obrońcy wnieśli apelację, ale nieskutecznie - 22 stycznia 2002 wyrok został potwierdzony, a w sierpniu B. Bagsik zgłosił się do więzienia. Do odsiedzenia pozostało mu wówczas niespełna 4 lata.)    Jerzy Bahr -    (dyplomata, od 21 stycznia 2005 Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP. Cieszy się opinią znawcy zagadnień regionu Europy Wschodniej; Był konsulem generalnym RP w Kaliningradzie. Był radcą ds. politycznych w ambasadzie RP w Moskwie [1991-1992]. Był ambasadorem RP na Ukrainie [1996). Był ambasadorem RP w Turkmenistanie. Był ambasadorem RP na Litwie [04.2001-12.2004). Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego [20.01.2005).)    Magdalena Bajer    -    (Przewodnicząca Rady Etyki Mediów (08.1999-02.2006).)    Władysław Baka    -    (dywersant, komuch, uczestnik tajnych rozmów w Magdalence i "okrągłego stołu")    Henryk (Chaim) Bal    -    (od 1945 w PPR. W pierwszej połowie 1946 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie, członek Rady Naczelnej ORT. W latach sześćdziesiątych pracownik personalny Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu "Ruch")    Edward Balawejder    -    (Dyrektor Muzeum na Majdanku (05.2000).)    Artur Balazs    -    (Pełnił funkcję ministra ds. warunków życia na wsi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego; W 1997 r. wraz z Aleksandrem Hallem doprowadził do powstania Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 1999 do 2001 r. był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Do obecnego Sejmu wszedł z listy Platformy Obywatelskiej, ale nie został członkiem jej klubu parlamentarnego. W styczniu 2002 r. objął funkcję prezesa SKL-Ruch Nowej Polski.)    Jacek Balcer    -    (Był rzecznikiem prasowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta (07.2002). Rzecznik prasowy BPH PBK (07.2003-07.2005). Dyrektor Biura Marketingu Banku BPH PBK (02-10.2004).)    Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, świnia Orwell'owska, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, członek PZPR od 1969, mason, globalista, agent Sachsa i Sorrosa, główny "rabin" żydolichwy w Polsce; Od 1995 do 2000 roku był przewodniczącym Unii Wolności. Od grudnia 2000 roku jest prezesem NBP. Od 1 maja 2004 wszedł z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego; członek globalnej organizacji "Grupa 30" założona w 1978 r. przez żyda, masona i globalistę Geoffreya Bella z iniciatywy Fundacji Rokefellera; obecnie prezydentem jest mason, żyd Alan Greenspan, prezydent Banku Centralnego Rezerw Federalnych USA) wiecej informacji znajdziesz tu  => >  http://www.polonica.net/Balcerowicz.htm  Zuzia Balcerzak    -    (Komitet Regionalny Polskiej Unii Studentów Żydowskich)   Marek Balicki -    (polonofob, dywersant, libertyn, lewak, zwolennik liberalizacji prawa aborcyjnego, świnia Orwell'owska;  Po 1989 był członkiem ultra lewicowego ROAD, później UD i UW; współzałożyciel Socjaldemokracji Polskiej w marcu 2004r.; W latach 1998-2001 był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.)    Dariusz Baliszewski    -    (polonofob, dywersant, oszczerca, kalumniator zohydzający i hańbiący dobre imię Polski i polskich patriotów)    Joanna Bałaban    -    (żydowski Ośrodek "Brama grodzka" w Lublinie)    Piotr Bałtroczyk    -    (dziennikarz, poeta, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy, kpiarz)    Hanna Banaszak    -    (piosenkarka)    Aleksander Bardini    -    (reżyser, aktor; związany z teatrami warszawskimi; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie)    Zygmunt Baranek    -    (malarz)    Stanisław Barańczak    -    (polonofob, dywersant, członek-założyciel  KOR - żydokomuna [KOR powstał  z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.];   poeta i krytyk, jeden z ulubionych idolów michnikowców; mieszka w USA)    Janusz Bargieł    -    (polonofob, dywersant, komunista, członek ZSMP, PZPR, SLD)    Józef Barski - Józef Gitler    -    (Od 1922 zajmował kierownicze stanowiska w Joincie i Centosie, od 1923 w KPP. W getcie warszawskim działacz PPR i Centosu, 1943-1945 w Bergen-Belsen, 1945-1950 sekretarz generalny Jointu w Polsce, 1950-1953 dyrektor naczelny PKO, w 1953 aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, po uwolnieniu dyrektor zakładów przemysłowych im. 22 lipca. Wieloletni członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego)    Antoni Bartkiewicz    -    (dyrektor TV POLONIA, rada Fundacji Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce)    Maksymilian Bartman    -    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 )    Edyta Bartosiewicz    -    (piosenkarka)    Hanna Bartoszewicz    -    (redaktorka "Gazeta Wyborcza", dzial "Dziecko" i "Kobieta")    Zofia Bartoszewska    -    (wydawca)    Władysław Bartoszewski -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  mason, senator, świnia Orwell'owska, znawca i piewca tematyki żydowskiej, minister spraw zagranicznych w postkomunistycznym rządzie Józefa Oleksego, związany z redakcją katolewackiego "Tygodnika Powszechnego" od bardzo długiego czasu, jak i filosemickiej elitki PEN-Clubu, od 1972 r., gdy Bartoszewski został sekretarzem generalnym tej organizacji;  członek Klubu Krzywego Koła - który skupiał ówczesną elitkę intelektualną, miał na celu prowadzenie dyskusji ideologicznych - [Jan Józef Lipski, Stanisław Ossowski, Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Aleksander Małachowski, Adam Michnik]" Wsławił się" niechlubnym "donosem na Polskę" w przemówieniu w izraelskim Knesecie (mówił w nim o antysemickich "ciemniakach" na polskiej prowincji, dziwnie zapominając o antypolskich wypowiedziach "jaśnie oświeconych" premierów Bergina i Szamira. Został Honorowym Obywatelem Izraela;  członek rady programowej „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego; finansowe wsparcie ze strony antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego - założona i finansowana przez żydowskiego hochsztaplera giełdowego Sorrosa;  odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd żydokomunistyczny)    Jacek Bartyzel    -    (polonofob, dywersant, był współzałożycielem i rzecznikiem Ruchu Młodej Polski, kierowanego przez Aleksandra Halla. Działał w Klubie Inteligencji Katolickiej [katolewica] w Łodzi oraz w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jest honorowym członkiem i przewodniczącym Straży Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Publikuje w kwartalniku "Pro Fide Rege et Lege".)    Jarosław Bauc -    (polonofob, dywersant,  ur. w Łodzi; Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu Łódzkiego - rocznik 1982. Absolwent University of Windsor w Ontario w Kanadzie. W 1990 r. Ukończył kursy z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i finansów w London School of Economics i w 1991 r. w University of Vienna; W 1995 r. konsultant Banku Centralnego Estonii. W 1996 r. na zlecenie USAID był doradcą ministra finansów Mongolii, gdzie zaprojektował reformę systemu podatkowego. Współpracował z Centrum Badań i Promocji Biznesu 'Ecorno' w zakresie restrukturyzacji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych [1993-1997]. Był doradcą ministra finansów Rumunii [02.1997); przewodniczący Rady Banku PKO BP (11.1999); sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (10.01.1998-12.06.2000); minister finansów w rządzie Jerzego Buzka [06.2000-28.08.2001]; Stały współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych [1992-08.2001).)    Marzena Baum    -    (żydowski Ośrodek "Brama grodzka" w Lublinie)    Adam Bauman    -    (aktor)    Krzysztof Bauman    -    (aktor)    Zygmunt Bauman -    (polonofob, dywersant, stalinowiec, komunista, ideolog stalinizmu, specjalista od stalinizacji nauki, zbrodniarz PZPR, PRL; w czasie wojny inspektor milicji w Moskwie, później w Polsce oficer "wojska ubeckiego", jak nazywano Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Doszedł tam do rangi majora. Zwolniony z KBW w 1953 r., przeszedł do nauki. Zrobił karierę jako profesor socjologi;  felietonista żydowskiego pisma "Midrasz")    Leon Baumgarten    -    (kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92)    Jerzy Baumritter    -    (zastępca redaktora naczelnego "Trybuny Ludu" - oficjalnego organu KC PZPR)    Renata Beger    -    (dywersant, posłanka na Sejm z listy Samoobrony;  W latach 1976-1988 z przerwami była kierownikiem sklepu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". W latach 1979-1980 była kierownikiem punktu skupu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Od 1988 prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 1992 roku została wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Rolników Samoobrona. Od 1993 r. jest wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Samoobrony RP. Od 2001 roku jest posłanką na Sejm RP z ramienia Samoobrony. W Sejmie IV kadencji uczestniczyła w komisjach: Etyki Poselskiej, gdzie była zastępcą przewodniczącego, Finansów Publicznych oraz w komisji badającej sprawę Rywina - 3.12.2003 została z niej wykluczona. 26 listopada 2003 zrzekła się immunitetu poselskiego. Na początku 2004 postawiono jej zarzut sfałszowania wyborczych list poparcia przez własnoręczne dopisanie wielu osób lub zlecenie tego innej osobie. Za oszustwo wyborcze grozi jej kara do 3 lat, a za posługiwanie się nieprawdziwymi danymi - do 5 lat więzienia.  W 2005 została ponownie wybrana do Sejmu z listy Samoobrony.  30.06.2006 - Na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat skazał Sąd Rejonowy w Pile za fałszerstwa wyborcze posłankę Samoobrony Renatę Beger.)    Ewa Bem    -    (piosenkarka)    Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein    -    (historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, działacz i prezes lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1973 - 1977 bezpartyjny radny Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie. W latach 1977 - 1981 i 1985 - 1989 bezpartyjny poseł na Sejm PRL. W latach 1991 - 1993 senator RP. W latach 1993 - 1997 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jej przewodniczący w latach 1993 - 1994. Od 1998 do 2005 radny Sejmiku województwa lubelskiego. Od 2005 roku senator z ramienia LPR.
   Jest postacią kontrowersyjną. Przez wielu uważany za fanatyka religijnego i antysemitę, głównie za sprawą swoich wypowiedzi [tzw. kłamstwa oświęcimskie])    Edwin Bendyk    -    (publicysta, tygodnik "Polityka")    Ewa Berberyusz    -    (polonofob, dywersant, oszczerca i paszkfilant, dziennikarka “Tygodnik Powszechny” , "Gazeta Wyborcza")    Leon Berenson    -    (był w latach 1920-23 radcą prawnym poselstwa polskiego w Waszyngtonie)    Eleonora Bergman    -    (polonofob, dywersant, dr., Z-ca dyrektora, Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny)    Oskar Berkowicz    -    (przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92)    Aleksandra Berłożecka    -    (polonofob, dywersant, promocja i reklama żydowskiego pisma "Midrasz")    Adolf Abraham Berman    -    (od stycznia 1944 kierownik referatu żydowskiego KRN. 1945 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów Polskich)    Jakub Berman -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, KC PZPR, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski;  wój Marka Borowskiego; komunista.
   Współorganizator Centralnego Biura Komunistów Polski w ZSRR (1944), w latach 1944–1956 członek Biura Politycznego PPR, następnie PZPR, 1952-1954 członek Prezydium Rady Ministrów, 1954–1956 wicepremier. W latach 1949–1954 był członkiem Komisji Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego; współodpowiedzialny za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
   Karierę polityczną zakończył w ramach "odwilży październikowej" 1956, w 1957 usunięty z PZPR. W 1983 odznaczony medalem Krajowej Rady Narodowej.)    Marek Bernard -       Marek Beylin    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant,  publicysta "Gazeta Wyborcza"; członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego.)    S. Bialer    -    (zaciekły syjonista, były pracownik naukowy Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR i PAN oraz lektor KC PZPR, uciekinier z Polski w 1968 r.)    Robert Biedroń    -    (polonofob, dywersant, polityk SLD i działacz gejowski; prezes Kampania Przeciw Homofobii - stowarzyszenie zainicjowane w roku 2001 przez grupę lesbijek i gejów, pedal)    Czesław Bielecki -    (polonofob, dywersant, prezes liberalnego Ruchu Stu, świnia Orwell'owska, tak mówił o swoich rodzicach: "Wyrastałem w rodzinie zasymilowanej inteligencji żydowskiej; Ojciec, z wykształcenia matematyk, był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Oświaty w latach pięćdziesiątych. Wyleciał z tego stanowiska razem z Władysławem Bieńkowskim, gdy Gomułka "zwijał" Październik. Matka była urzędniczką w Głównym Urzędzie Statystycznym, zajmowała się demografią. Rodzice komunizowali jeszcze przed wojną" (E. Boniecka, Bliżej polityków, Toruń 1996))    Jan Krzysztof Bielecki - Izaak Blumenfeld    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, libertyn, świnia Orwell'owska;  poseł na Sejm w latach 1989-1993. Jeden z założycieli (1990) a w latach 1991-1993 przewodniczący rady politycznej Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). Premier od stycznia do grudnia 1991 desygnowany przez Lecha Wałęsę.
   Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną, w Unii Wolności. W gabinecie Hanny Suchockiej piastował tekę ministra ds. integracji europejskiej. Od listopada 1993 w dyrektor i przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Po secesji liberałów z Unii Wolności w styczniu 2001 przeszedł do Platformy Obywatelskiej.  Od 1 października 2003 jest prezesem zarządu Banku Pekao SA; członek antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji im. Stefana Batorego, założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta George'a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego)    Bolesław Bierut - Rotenschwanz    -    (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, komunista, agent sowiecki NKWD, 1szy - 1szy sekretarz KC PZPR, zbrodniarz PRLu; polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, z jego osobą wiązal się kult jednostki; Realizował program pełnego uzależnienia Polski od ZSRR.  Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce - stalinizm;  od 1918 w KPP [Komunistyczna Partia Polski]. W latach 30. aktywnie działał w Kominternie i był tajnym funkcjonariuszem NKWD. Więziony przez władze sanacyjne w Rawiczu (dzięki czemu udało mu się "przeczekać" stalinowskie czystki). W czasie II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. W roku 1943 roku został przerzucony do Polski, gdzie wszedł w skład Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Od stycznia 1944 roku przewodniczący Krajowej Rady Narodowej [władza utworzona przez komunistów w czasie II wojny światowej]; uczuciowo związany był m.in. z Wandą Górską. Wzorem Józefa Stalina lubił pokazywać się z dziećmi [na jednej z fotografii trzyma na rękach Agnieszkę Holland];  syn Jan Chyliński)    Maria Bigoszewska    -    (pisarka)    Anna Bikont    -    (polonofob, dywersant, felietonistka żydowskiego pisma "Midrasz")    Wilhelm Billig    -    (od 1956 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej w Polsce)    Halina Birenbaum    -   (poetka, przeżyła getto w Warszawie, była więźniarka obozu w Auschwitz, od 1947 roku mieszka w Izraelu)    Joel Mojżesz Birnbaum    -   (zbrodniarz i zwyrodniały sadysta, szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.)    Dariusz Bitner    -    (powieściopisarz, autor opowiadań, szkiców literackich i książek dla dzieci)    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   środa, 18 stycznia 2012 19:41
 • niedziela, 15 stycznia 2012
  • Kreacja własnego zdania

    

   Większość z was nie ma własnego zdania i porusz się w ciemności własnych poszukiwań a każda zapalona lampka sensacji wabi was jak ognik na bagnach lub fałszywa latarnia morska prowadząca statek waszej świadomości i pseudo wiedzy na skały intelektualnej pustki ...

   Istotą poznania nie jest czerpanie wiedzy ze źródeł nabytych,wpojonych, ale tworzenie rzeczywistości za pomocą własnych zmysłów, logiki i interpretacji zaistniałych faktów...

   Co chwilę słyszę pytania o drogę ... 
   W tym jednak problem,że w tym medialnym chaosie tej odpowiedzi nie usłyszycie owładnięci chaosem dociekań i pytań rodzących się w was po każdym sensacyjnym doniesieniu ...

   Podstawą dociekań jest logika idąca w parze z prawdą ... 
   Tylko wy sami potraficie tak ułożyć swoje myśli, aby dojść do sedna sprawy ... (jeśli tego wreszcie zechcecie!)

   Układajcie prawdę zawsze od źródła, od kluczowych elementów szukając ich potwierdzenia w wydarzeniach wcześniejszych mających wpływ na istotę wydarzenia ...

   Odkrycie prawdy źródłowej ciągnie się za kilkoma badaczami, którzy poświęcili swoje życie, karierę, miłość abyście mogli dzisiaj zobaczyć to, czego nie widzi 95 procent populacji tego świata, część z was korzysta z dokonań tych ludzi przypisując sobie ich dokonania w postaci wykreowania własnych (czy na pewno? ) wniosków ... (kreowanie własnego zdania na podstawie dokonań innych ludzi prowadzi zawsze do zarzucenia własnej drogi poznawczej)

   Pusto musi być w głowach tych, którzy analizując,nie rozwijają idei własnych odkryć i dokonań ... 

   Jakże łatwo wyprowadzić was na manowce wiedzy, spostrzeżeń, faktów jak łatwo zmienić proces waszego myślenia, spostrzegania, jak łatwo doprowadzić was na skraj chaosu ... 

   Mówicie słowami innych ludzi, nawet myślicie myślami ludzi, którzy was inspirują, zamykając wam drogę waszych własnych twórczych myśli ...

   Wasza wiedza nabyta to stek kłamstw przeplatanych chwiejną interpretacją faktów, zostaliście wplecieni (dzięki wam kłamstwo nabiera sensu, powszechności stając się prawda niepodważalną) w kłamstwa, aby stworzyć z was i z nich teraźniejszości ...

   Nie odnajdziecie prawdy w nauce, religi, polityce, nie odnajdziecie jej także na podstawie suchych faktów, które rozrywając wasz umysł prowadzą w kilka stron jednocześnie ... (myśli idące w kilku kierunkach zmierzają zawsze donikąd).

   Nie wspomnę już o krzyżowaniu wolności z religią, patriotyzmem, nacjonalizmem, demokracją, wiarą w cuda nauki i okultyzm ... 

   Mieszacie wszystko nie znając historii, prawdy religijnej, ulegacie kłamstwom historycznym, niepodważalności dogmatów religijnych i politycznych ...

   Jesteście narzędziem hierarchii i władzy, a w waszych umysłach nie ma już miejsca dla was samych i waszych myśli ...

   (kreuje się wasz światopogląd, myśli... za pomocą przeciwstawienia wam tezy i antytezy dzieląc was na obozy - resztę robicie sami idąc ku syntezie i wytworzeniu nowych ustalonych tez i ich przeciwieństw...)

   Szukacie ciągle osobnika alpha ( jak zwierzęta, jak owady sterowane za pomocą strachu, nakazu, prawa ), wsparcia przywódcy, władzy, hierarchii, która wtłoczyłaby wam do głów kłamstwa, które dla was stały by się prawdą, nakazem, celem, tokiem myślenia oraz rozwiązaniem zadawanych wam pytań ... 

   (szukacie gotowych rozwiązań, przodownika, który powie wam, co, jak i kiedy robić, gdyż nauczono was,że indywidualność i kreatywność jest niebezpieczna, chowacie się w grupie, patrząc na szefa, przodownika, książki i autorytety... A was ! A was nie ma !!)

   Jesteście słabi, tacy słabi, że przyjmujecie każdą manipulacje jako fakt, który pozwoli wam żyć dalej w błogiej nieświadomości, niesprawiedliwości, (z która się pogodziliście, aby się nie wychylać...) otaczającego was świata...


   Jesteście do cna zepsuci i przekupni. Dopóki jest wam dobrze system karmi was kłamstwami i pieniędzmi a wy stoicie na jego straży, aby zerwać się z łańcucha dopiero w momencie niesprawiedliwości, która dotknęła was samych ... 

   Kłamiecie będąc lojalnymi nie wobec siebie a wobec systemu, wybieracie mniejsze zło, hierarchizujecie kłamstwo i ulegacie wpływom ludzi, którzy mają was za proste i użyteczne rzeczy -potrzebne do walki o władze i pozycje ...

   Jesteście kurami hodowanymi na potrzeby wyborów, (których wynik jest dawno ustalony, niezależnie od tego, na kogo oddacie swój głos), które po utuczeniu (sloganami) można zarznąć podatkami, opłatami, kłamstwami, spekulacją, lichwą, manipulacjami ...

   Pragniecie wolności, (ale nie umiecie sprecyzować, jakiej wolności widząc sens w podsuniętej wam wolności zewnętrznej), ale widzicie ją w demokracji (systemach), która jest takim samym kłamstwem jak konstytucja czy religia...

   Wszystkie te systemy posługują się hierarchią, kontrolą, nakazem, aby ustawić się nad wami i czerpać z was korzyści ... (wampiryzm, okultyzm...)

   Kto nie rozumie idei (masońskiej, lucyferiańskiej...) piramidy politycznej, hierarchicznej, również nie zrozumie piramidy finansowej ... 

   Żaden system nie zapewni wam wolności wewnętrznej, suwerenności, niepodległości, indywidualizmu i dobrobytu, ponieważ zadowolony naród czy obywatel to problem,natomiast wystraszony i zgnębiony ucieka w świat nałogów, popędów, tanich rozrywek (spa, hazard, hedonizm, pornografia...) za pomocą, których można kierować tłumem udręczonych zwierząt ... 

   Hasła i slogany wołają was do wykonywania tego, czego pragnie system: jedz, pij, pracuj, popadaj w nałogi, długi, módl się, grzesz, demoralizuj, milcz i słuchaj ...

   Kto raz poddał się i poszedł do niewoli, (w której podcięto mu skrzydła), która wydaje się rajem utraconym, nigdy już z niej nie ucieknie zdając się na los... strażników i system, który nimi kieruje ...

   Dlatego wy więźniowie własnych obaw i sztucznych strachów nigdy nie dajecie szansy uczciwym ludziom (tylko w nich jest nadzieja, ale boicie się, bo powiedziano wam,że oni będą gorsi od tych, którzy już są), wolicie wołać, klaskać i skandować: chcemy igrzysk, nagości, alkoholu, pieniędzy, wolności zewnętrznej, spa, lekarzy - eksperymentatorów, krwi, religi, partii... 

   I macie, oj macie, tyle ile chcecie... staczajcie się na samo dno, powoli... odbiorą wam prawdziwe jedzenie, prawdziwe leki, witaminy, już odebrali wam duszę, zdolność logicznego myślenia, wolność wewnętrzną, odebrali wam nawet was samych, wydzierając wam rozum i duszę ...

   Co z was zostało: rój, stado idące w pokorze na rzeź, będziecie mięsem armatnim (w nie waszej wojnie), które pójdzie walczyć o nowy początek, nowe tezy, antytezy, nowe miejsca pracy i pieniądze, będziecie z uśmiechem umierali, pracowali i spełniali się w tworzeniu nowego porządku świata sterowani nowymi (starymi) ideami... 

   Nie ważne, po której stronie staniecie czy po której się opowiecie i tak przegracie, bowiem wygrywa tylko ten, kto finansuje obie strony...

   Co zrobicie, kiedy przestaniecie być potrzebni? Kiedy staniecie się balastem, któremu trzeba poderżnąć gardło lub skręcić kark ?! 

   Co zrobicie? , co dziś robicie?, aby być wolnymi, naprawdę wolnymi wewnętrznie ludźmi ?!

   Widzę pustkę i ciszę ... 
   Tylko mądrzy i wolni wewnętrznie ocaleją, aby zacząć to, co dla was będzie skończone ! 

   Jeśli nie naprawicie swojego postrzegania świata, wasze istnienie stanie pod znakiem zapytania, a wasz rozwój z powodu zbyt dużego uwstecznienia osobowego niemożliwy !

   Dokąd podążasz człowiecze ? 
   Do pustki niebytu?!

    

   Wojciech Dydymus Dydymski

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 16:51
  • Ponoć żadna praca nie hańbi ?!

   

   Ponoć żadna praca nie hańbi i jest w tym trochę racji, jednak dobitnym faktem jest to, że o ile może praca nie hańbi to na pewno hańbi,niszczy i deprawuje pensja, którą otrzymuje się za niewolniczą pracę !!!

   Oczywiście, każdy może stwierdzić, iż wybór zależy tylko do nas, ale jaki on jest: niewolnicza absurdalna praca kreująca systemowe potrzeby i obowiązki lub alienacja i brak tzw: społecznej akceptacji, co spycha człowieka na margines ludzkiej egzystencji...

   (O ile nawet taką pseudo pracę w ogóle rzecz jasna w obecnych ciężkich czasach znajdziemy !!! (absurd)


   Warto również wiedzieć, iż umiejętności i wykształcenie... nie są najważniejszym elementem (kryterium) w pozyskiwaniu pracy, lecz są nimi znajomości i układy, wygląd,  korupcja i manipulacja ...


   To jest szeroko rozumianym rynek pracy można go określić tym oto jednym zdaniem: będziesz mieć wszystko albo nic)

   A jeśli swoją tzw: pracą, ktoś powoduje bezpośrednio lub pośrednio upadek drugiego człowieka, biedę, głód, zbrodnie, demoralizacje, nałogi, bezdomność, choroby, lichwę ...

   ...to czy nie powinniśmy nazwać go zbrodniarzem, ludobójcą, zdrajcą, katem... własnego narodu?

   I żaden kryzys, kurs walut i akcji... nie może być odpowiedzią na zaistniałą sytuacje, ponieważ to ludzie kreują tą sytuacje i są za nią odpowiedzialni w taki czy inny sposób !

   Logicznie rzecz biorąc czy poprzez tzw: kryzys, krowy dają mniej mleka, pola przestają być żyzne, drewno mniej drewniane, zwierzęta są mniej mięsne a słońce mniej gorące ?

   Chyba nie???!!! to, dlaczego wmawia nam się, że istnieje coś takiego jak kryzys ?! Skoro wszystko, co jest potrzebne człowiekowi nie musi podlegać wyliczeniom finansowym i spekulacji ...

   Chyba tylko po to, aby uzasadnić potrzebę zaciskania pasa i odbierania wam kolejnych praw obywatelskich, wskazując na kolejnego niewidzialnego wroga,który stanie się przyczyną wojny, rewolucji, podwyżek,cięć  ...

   Czyż nie !?
   To człowiek kreuje pieniądz i może położyć mu kres w każdej chwili jego istnienia, jeśli jest on lub staje się przyczyną biedy, strat, manipulacji, głodu,choroby czy wojny ?!

   Kraj, naród... można uratować jednym sprawnym posunięciem poprzez wprowadzenie demokracji bezpośredniej, zakazu spekulacji towarowo - finansowej i stworzenie prostej linii wytwórczej: producent - sklep - odbiorca...

   (Demokracja bezpośrednia - kreacja naturalnej podaży i popytu - zakaz spekulacji - prosta linia wytwórcza - likwidacja pensji minimalnej)

   Czyż interes państwa i obywatel nie jest istotniejszy od losów unii, związku, jakiejkolwiek  instytucji, zysku czy strat...!?

   Każdy stwierdzi, że tak chyba, że władza nie służy już narodowi, ale interesowi zewnętrznemu nazywanemu wyższym lub nadrzędnym.

   Celem tym nie jest dobrobyt, ale wyniszczenie wewnętrzne służące przejęciu państwa bez jednego wystrzału rewolty, która powinna zmieści tego typu zachowania jednym celnym zamachnięciem !!!

   Czym się różnią tzw.: rządy demokratyczne, konstytucyjny... od komunizmu, syjonizmu i faszyzmu?!

   Niczym, bowiem założenia tych systemów są identyczne a ich celem jest wytworzenie kast uprzywilejowanych kosztem reszty społeczeństwa ...

   Jeśli Hitler i Stalin zabijali, dlaczego nie mieliby robić tego pośrednio zachowując nietykalność i tzw.: czyste ręce  ;Tusk, Kaczyński, Kwaśniewski czy Wałęsa...

   Tak, tak na ich rękach nie ma krwi, ale jest głód, bezrobocie, choroby, bezdomność, samobójstwa, głodowe pensje... Prowadzące do systemu niewolniczego, który służy napełnianiu kieszeni wybranym elitom stworzonym na potrzeby czasu i formy ewolucji ustrojowej...

   Pracuj 250 godzin pod presja wyzwisk, mobbingu, poniżenia... aby zapłacić rachunki i zaciągnąć kredyt na jedzenie, lekarstwa i wodę ...

   (przy czym nie możesz być już pewny,że woda (aspartam, fluor...) , jedzenie, (aspartam, gmo, sód...) i lekki są naturalne i zdrowe !)

   Czyż to nie obóz lub wirtualne więzienie !!!

   Czyż nie zostaje już tylko beznadzieja, nałóg i zamknięty krąg problemów oraz zadłużeń...

   Takie postępowanie kreuje z dobrego obywatela manipulanta, patologie, dłużnika, alkoholika, chorego psychicznie osobnika, który sam jest winny temu jak skończył !!!

   Czyżby naprawdę sam był sobie winny?!

   Sprytny obozowy schemat działania za mało, aby żyć, za dużo, aby umrzeć, wykorzystać do maksimum, wycisnąć jak cytrynę, nazwać patologią poprzez namawianie do wolności zewnętrznej (nałogi, deprawacja, manipulacja...) i zniszczyć ciało i umysł ...

   (Przysposobić do grupy, wykorzystać, odseparować od grupy, wyalienować, przeprowadzić nagonkę i kierować wąskim tunelem do rozwiązania naturalnego poprzez samobójstwo ...)

   Każdy z nas uczestniczy w grze pozorów, wykreowanych igrzyskach medialnych służących pokazaniu, że naprawdę istnieją, co najmniej dwie rywalizujące z sobą siły ...

   Co jest siłą sprawczą tej sytuacji ?!

   Jest nią koncepcja zakładająca, iż najskuteczniejszym sposobem rządzenia i niszczenia jest wytworzenie tezy i antezy ( białe- czarne, PO - PiS, prawica - lewica, dobro - zło, itd), przy czym, każda ze stron jest jednocześnie dobra i zła ...

   Schemat tworzenia tezy i anty tezy ma na celu stworzenie jednolitej syntezy za sprawą, której można rękoma samych ludzi stworzyć kolejną tezę, kolejną anty tezę, przy czym zmieniają się tylko iluzje  dotycząca schematu władzy - w prostych słowach opcje polityczne zamieniają się poglądami i kolorami oraz formami represji i kar...

   Zapytaj siebie obywatelu, kto tutaj jest głupi i naiwny skoro wybierasz już wybranych, sam sobie zakładasz pętlę na szyje, sam sobie obcinasz pensje podwyższasz podatki i odbierasz jedzenie od ust ...

   Nic samo z siebie nie powstaje, każda akcja i reakcja jest wynikiem konkretnych działań, aby przerwać spiralę manipulacji wystarczy zburzyć schemat władzy odrzucając wszelakie formy hierarchii ...

   Pamiętaj jednak obywatelu, aby zanim cokolwiek powiesz i zrobisz, obudzić się i spojrzeć na świat swoimi oczyma a nie schematami,którymi każą Tobie oceniać zastaną rzeczywistość !

   Wojciech Dydymus Dydymski

   (http://facebook.com/ligaswiataeurope)

    

   http://www.youtube.com/watch?v=VZoXRn4gq4g&feature=player_embedded

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 16:50
  • Dlaczego stado zostanie tylko stadem

    

   Dlaczego stado zostanie tylko stadem

   Każdy zastanawia się, dlaczego Amerykanie nie dokonają rozsądnych wyborów?! ( np: Dlaczego Ron Paul nie zostanie kolejnym prezydentem USA?)

   Z tych samego powodu, dla których nie zrobili tego do tej pory Polacy, Niemcy czy Rosjanie  ...

   Jaki to powód?!

   Wszechogarniająca manipulacja, zakazy, beztroska, strach, bez nadzieja, zobojętnienie, głupota i agonia intelektualna,która nie pozwala rozsądnie myśleć ...

   Jeśli ktoś obiecuje wam sukces finansowy i militarny znaczy to, że jest przestępcą, spekulantem, terrorystą i złaknionym krwi, kasy i władzy desperatem, barbarzyńcą, okultystą, kłamcom, który powie wam wszystko, aby zdobyć władze waszymi rękoma i na waszych plecach wjechać po zwycięstwo, które wyjdzie wam bokiem jak, każde inne kłamstwo i deprawacja !

   Chciałbym, aby Polaka zaszła jak najdalej, jednak obawiam się,że jest to niemożliwe.

   Myślę tak spoglądając na wybory Polaków, które zawsze pomimo dobrych chęci były złe i dziecinnie naiwne ...

   Nie jesteście gorsi od innych narodów, nie jesteście głupsi,ale jesteście najbardziej naiwnym plemieniem, jakie stąpało po tej ziemi i to czyni z was łatwo sterowalne narzędzia, których ruchy, można nie tylko przewidzieć, ale, przede wszystkim zaprogramować i żeglować na waszej niewiedzy, naiwności i łatwo wierności ...

   Kochajcie system, a ten zrobi sobie dobrze waszym kosztem!

   Amerykanie tak naprawdę niczym nie różnią się od Polaków w ciągu 200 lat dokonali tylko dwóch dobrych wyborów pozwalając, aby ostatni z nich wymknął się im z rąk wraz ze śmierci JFK...

   Pisząc to nie mam na myśli tylko Polaków czy Amerykanów...

   Bowiem swoistej manipulacji uległo większość tzw. cywilizowanych państw oddając swe losy w ręce syjonistów, których jedynym celem, jest cel nadrzędny - czyli totalitarne, post socjalistyczne, globalne megapaństwo oparte na kontroli, nadzorze, manipulacji oraz terrorze,którego już dziś doświadczamy na każdym kroku naszego żywota ...

   Anormalność, demoralizacja, upadek myśli, obyczajów, prawa,etyki,ludzkiej wrażliwości… to codzienność wykreowana przez psychopatyczne umysły anty ludzi stojących nad zniszczonymi moralnie i psychicznie społeczeństwami ...

   ...żyjąc jednocześnie ich kosztem.

   Twierdząc, że to ich prawo... lepszego pochodzenia, krwi, rasy...

   Oczywiście każdy, choć trochę inteligentny człowiek kierując się logiką krzyknie:

   Bzdura... Natura wykreowała jeden gatunek równy wobec siebie i innych gatunków !!!

   Pieniądz i spekulacja to droga prowadząca od bańki do bańki (finansowej, technologicznej…) i od wojny do wojny, to wszystko dzieli was na kontrolowane i przewidywalne stada na rękach, których dochodzą do władzy ci,którzy tej władzy pragną.

   Chronią się oni za manipulacją, pseudo prawem, kłamstwem i przemocą, która zamyka usta tym, którzy wiedzą zbyt wiele. ( Jeśli publiczne ośmieszenie ich nie przyniesie konkretnych efektów ...)

   Moje słowa i tak trafią w próżnie, nawet, jeśli, wy będziecie musieli za to zapłacić życiem, głodem, demoralizacją i tak wybierzecie swoich oprawców na własnych panów...

   To wasz głupi naiwny wybór, za,który zapłacą wasze dzieci i wnuki ...

   Wolicie schematy, manipulacje,  morza łez, morza krwi, morza kłamstwa...zdrady, deprawacje, ciemne wieki, pompatyczne słowa, sztuczne autorytety i fałszywych proroków... niż prawdę i sprawiedliwość.

   Boicie się własnego zakłamanie i tego, że trzeba było by się przyznać do własnych błędów, wypaczeń historii, polityki, nauki... a wreszcie i religii...

   Ale uwierzcie mi… warto, warto zobaczyć nie tylko wschód słońca, ale i jego zachód, aby dopełnić i tak to, co nieuniknione ...

   Stado pozostanie dopóty stadem, dopóki wierzyć będzie w pasterza, który nadał mu tą nazwę oraz przeznaczenie i cel ... (wygodny dla pasterza i jego polityki)

   Jeśli chcecie być baranami,osłami,zwierzyną hodowlaną, kretynami...rozciągniętymi pomiędzy tak a nie, a lub b, prawo lub lewo ....

    ...dalej wierzcie w ustroje, religie, demokrację, liberalizm, konstytucję i hierarchię, która śmiejąc się nazywa was stadem i robactwem ...

   Nie wykorzystaliście jako naród ani jednej szansy...

   Przypomnę tylko kilka: 1410, Unia z Litwą, a nawet podłożyliście ogień pod własny stos przyjmując z Francji wypędzonych Żydów chazarskich,

    

   (kto przyjmuje wypędzone szczury z tonącego statku?! i pozwala szczurom rządzić skrycie państwem skłócając go wewnętrznie i czyniąc bezradnym jedną formułką: Liberum Veto! Tak, właśnie osioł!!! ) .

   Co zrobił dalej genialny naród … nadstawił drugi policzek, zniszczył i zaprzepaścił tryumf pierwszej i drugiej wojny światowej, przegapił rozpad tezy i anty tezy kapitalizmu i komunizmu...

    

   Przespaliście pozorną transformację pozwalając kraść, nadużywać i znęcać się nad wami przedstawicielom tzw. władzy…

   Pozwoliliście, aby zawsze ktoś decydował za was i ustalał, co dla was jest najlepsze, a wy tańczyliście zachłyśnięci wolnością, amokiem deprawacji na grobach swoich ojców, dziadów… przyznając rację ich oprawcom...

   Nałogi, popędy… zabrały wam rozum, kradnąc serce i dusze zastępują je kontem w banku, gołą dupa w tv i kłamstwem, z którym musicie posłusznie żyć...

   Bo to przecież demokracja,gdzie bogaty kat znęca się nad każdym, kto jest słabszy lub nie raczy słuchać tego, co się do niego mówi ...

   Szkoda tylko, że oddaliście swój los w ręce psychopatów trzymających was na krótkie smyczy obietnic i igrzysk, które trwają i będą trwać, aż do czas, kiedy umrze ostatni widz ...

   Stadion zwany wolnością, demokracją został już obstawiony a lwy czekają już tylko na was ...

   Macie swoje „Quo Vadis” Polacy!

   Tylko tutaj bez waszego PRZEBUDZENIA nie będzie happy endu!

    

   Wojciech Dydymus Dydymski

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 16:40
  • Kto ma odwagę wyjść z pod szafy !

   (Liga Świata)

   Kto ma odwagę wyjść z pod szafy !

   Od kilku lat obserwuje ruchy obywatelskie oraz ich sposób działania i ewolucję towarzyszących im myśli ...

   I muszę stwierdzić jedno: nikt was nigdy nie potraktuje poważnie, nikt za wami nie pójdzie w realnym świecie i nikt nigdy nie odda głosu na kogoś, kto boi się realnego świata i pełnej odpowiedzialności za swoje słowa, nazwisko i twarz...

   Myli się ten, kto myśli,ze wyzwiskami, arogancją i metodą kopiuj wklej osiągnie jakikolwiek sukces czy postęp ...

   Jesteście kolejną kontrolowana grupą, która szamota się z własna niemocą, bezsilnością i frustracja .

   Władza jakakolwiek by nie była i w jakimkolwiek ustroju by nie funkcjonowała boi się tylko tych represji, które sama stworzyła: manipulacji, terroru, strachu, przemocy, deprawacji, represji fizycznych i finansowych.

   Tylko bezpośredni skonsolidowany atak na wszystkie stopnie masońskiej piramidy spowodują zniszczenie wszechwidzącego oka.

   Ale jeśli kochacie pieniążki i siłę ich działania, zatapiacie lęk i frustracje w nałogach i popędach żyjecie wolnością zewnętrzna i nie ma w was ducha pozostańcie lepiej w domu, bo ta bitwa może szybko stać się waszą osobistą i duchową porażką .

   Tworzenie śmiesznych apeli, programów...

   Bazujących na kolejnych przejawach hierarchii tylko uzasadnia istnienie władzy i jej siły ...

   Dlaczego nie współdziałacie na polu militarnym w tworzeniu konkretnych planów obalenie władzy nie poprzez śmieszne marzenia ściętej głowy o wygranych wyborach, ale poprzez działania mające wywołać konkretne efekty.

   Zapraszam wszystkich, którzy myślą logicznie, potrafią wyjść poza drzwi wirtualnej ochrony, potrafią z duma posługiwać się swoim nazwiskiem oraz wizerunkiem... do wykreowania nowej rzeczywistości ...

   Chętnie powiemy wam jak rozbić piramidę od środka i jednym cięciem przeciąć węzeł gordyjski, jakim jest obecna sytuacja ...


   Chętnie też wysłuchany waszych pomysłów i przeanalizujemy je na konkretnych przykładach ...

   Poszukujemy specjalistów (wojskowych, hobbystów, elektroników, hakerów, rusznikarzy ...) potrafiących dokonać przewrotu w sposób zaplanowany i kontrolowany ...

   Rewolucje i powstania są kreowane przez motłoch rękoma władzy...
   Przewrót jest kontrolowanym zamachem stanu mającym na celu atak na konkretne osoby, obiekty i struktury minimalizując przelew krwi, rabunku i przemocy ...

   Wojny i rewolucje trwają latami pociągając za sobą setki i miliony istnień ludzkich dając zysk nielicznym, przewroty trwają godziny i przynoszą korzyść wszystkim nie tworząc stosów ofiarnych, spektaklu rozliczeń i długotrwałych transformacji społecznych ...

   Wybór należy oczywiście tylko do was, ale nie nazywajcie się opozycjonistami i bohaterami krzycząc farmazony o wolności we własnej szafie bojąc się równocześnie mówić to, co myślicie poza bezpiecznym zakątkiem internetowej iluzji bezpieczeństwa.

   Macie nazwiska, twarze, wolność wewnętrzna, charyzmę i siłę, więc musicie to wykorzystać, aby wyjść z iluzji, jaką jest współczesny świat ...

   Wojcech Dydymus Dydymski

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 16:31
  • UWAGA SYJONISTA ! Cz.2

    Andrzej Aumiller - (polonofob, dywersant, lewicowiec, świnia Orwell'owska, działacz socjaldemokratyczny; mandat poselski z ramienia koalicyjnej Unii Pracy od 2001 (był również posłem w latach 1989-1991 oraz 1993-1997). Członek sejmowej komisji skarbu państwa i zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. W latach 2001-2005 był członkiem Unii Pracy. W lipcu 2004 został wiceprzewodniczącym, a w kwietniu 2005 przewodniczącym sejmowej komisji śledczej powołanej do zbadania tzw. afery Orlenu. W lipcu 2005 roku odszedł z Unii Pracy i został członkiem [oddelegowany do] Samoobrony RP.)

    Przemysław Alexandrowicz - (Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Senator VI kadencji. Wybrany w wyborach 25 września 2005 roku.) 
    Maurycy Allerhand - (prof., członek Komisji Kodyfikacyjnej RP; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita) 
    Andrzej Almert - (Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego dla Krakowa Śródmieście (02-03.2002).) 
    Antoni Alster - Nachym Alster - (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, stalinowiec, zbrodniarz MBP, UB, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, członek KPP, PPR, KC PZPR, funkcjonariusz PRL-owskich organów bezpieczeństwa, m.in. od 10 grudnia 1954 roku pierwszy zastępca Władysława Dworawskiego, następnie Edmunda Pszczółkowskiego, sprawujących kolejno funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie od 11 grudnia 1956 roku podsekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odwołany 4 maja 1962 roku; kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 ) 
    Wojtek „Fokus” Alszer - (raper, członek zespołu Pokahontaz) 
    Paweł Althamer - (rzeźbiarz, twórca instalacji, filmów video) 
    Helena (Chaja) Altenberg - (przed 1939 r. agent sowiecki, kolaborant sowiecki 1939-41; odznaczona przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 ) 
    Paweł Althamer - ("artysta") 
    Henryk Altman - (historyk stalinowski; od 1945 był wielokrotnie delegowany przez rząd w rozmaitych misjach państwowych za granicę. Od 1948 członek PZPR; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 ) Jolanta Ambrosewicz-Jacobs - (polonofob, dywersant, magister filologii polskiej - UJ; dr. Instytut Europejstyki - Uniwersytet Jagielonski; specjalistka od socjotechnik, "tolerancji"; Simon Wiesenthal Center w Nowym Jorku - 1997; The Rabbi Marc Tannenbaum Foundation, New York - 1998; The Soros Foundation 1998-2000; red. autorka książek o żydach) 
    Katarzyna Amkieh - (Była rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (09.2003).) 
    Stefan Amsterdamski - Saul Henrykowski - (polonofob, dywersant, filozof, prof., Rektor Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; brał udział w hucpie Okrągłego Stołu, potem w gabinecie agenta NKWD stalinowca Tadeusza Mazowieckiego) 
    Andrzej Ananicz - (Były Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy [1995]. Był ambasadorem RP w Turcji (10.2003). Szef Agencji Wywiadu [11.08-11.2004).) 
    Janusz Anderman - (dywersant, prozaik, scenarzysta, tłumacz) 
    Jerzy Andrzejewski - (polonofob, dywersant, prozaik, publicysta, stalinowiec; w latach stalinowskich 1952-1954 redaktor naczelny żydokomunistycznego "Przeglądu Kulturalnego"; w latach stalinizmu 1952-1957 poseł na Sejm; członek-założyciel KOR - żydokomuna [KOR powstał z najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF, KPD(Niemiec), MOPRu.]) 
    Leon Andrzejewski - Lajb-Wolf Ajzen - (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, wicedyrektor IV, III Departamentu - zbrodniarz UB) 
    Alfred Angiersztajn - (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, stalinowiec, przed 1939 r. agent sowiecki, wysokiej rangi aparatczyk, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 ) 
    Andrzej Anklewicz - (polonofob, dywersant, komunista, SB-k, absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej MO, a od 1982 r. pracował w MSW. Zajmował się m.in. rozpracowywaniem opozycji. Po 1989 r. był wicedyrektorem gabinetu Andrzeja Milczanowskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych. Kierował zespołem doradców premiera Józefa Oleksego, a po tym, jak Oleksego oskarżono o rzekome związki z rosyjskim wywiadem, został wiceministrem w MSW. Od stycznia do listopada 1997 r. był szefem Straży Granicznej. W 2001 r. został szefem Generalnego Inspektoratu Celnego.) 
    Krzysztof Anuszkiewicz - (Tajny współpracownik, agent SB, Akcja Wyborcza Solidarność, Suwałki) 
    Agnieszka Arnold - (reżyser) 
    Katarzyna Arnhold - (kompozytor) 
    Stanisław Arski - Apfelbaum 
    Stefan Arski - Artur Salman - (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, komunista, członek Czerwonego Harcerstwa, Związku Niezależnej Młodzieży od 1931r, PPS, współzałożyciel pisma „Płomienie” przewodniczący Rady Głównej wileńskiej „Wolności” 1939-1940; W latach wojny prowadził działalność agenturalną na rzecz Sowietów wśród polonii w USA. Potem główny twórca "czarnej" legendy emigracji i Polonii; zastępca redaktora naczelnego „Robotnik Polski” w USA 1941-1943, redaktor naczelny „Robotnika”; - "Robotnik" dziennik wyd. od 1944, początkowo w Lublinie, od 1945 w Łodzi, następnie w Warszawie; organ prasowy tzw. odrodzonej PPS; XII 1948 połączony z „Głosem Ludu” w „Trybunę Ludu” - oficjalny organ KC PZPR; dziennikarz "Nowej Kultury" i wyższy urzędnik PZPR, przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy; Jego żoną była Magda Hertz.) 
    Grzegorz Artman - (aktor) 
    Szymon Askenazy - (historyk, dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita) 
    Feliks Aspis - (płk. prokurator Prokuratury Generalnej, zbrodniarz okresu stalinowskiego) 
    Halina Aszkenazy-Engelhard - (autorka książek, np. "Warszawa - Paryż - Tel Awiw") 
    Łukasz Atowski - () 

   c.d.n

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 16:25
  • UWAGA SYJONISTA ! Cz.1

   A

    Magdalena Abakanowicz - (artystka, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, autorka monumentalnych gobelinów, tzw. abakanów. 3 maja 1998 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego - Izaaka Stoltzmana) 
    Jan Abgarowicz - (dywersant, członek Rady Fundatorów żydomasońskiej organizacji Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska) 
    Łukasz Abgarowicz – Abgner - (polonofob, dywersant, był członkiem NSZZ "Solidarność"; W latach dziewięćdziesiątych zasiadał w Radzie Gminy Warszawa-Centrum, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Działał w organach samorządu gospodarczego, m. in. w Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-RPA i Polskim Stowarzyszeniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 1997-2001 był wiceprezydentem Polskiej Izby Handlu, Usług i Producentów Rynkowych. Poseł na Sejm IV i V kadencji PO (od 2001). W 1990 działał w Ruchu Obywatelskim Akcji Demokratycznej, a następnie w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Od 2001 działacz Platformy Obywatelskiej. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Mazowieckiego i członkiem Rady Krajowej PO) 
    Leszek Abrahamowicz - (aktor) 
    Gerard Abramczyk - (dywersant, urodzony w USA; Od 1986 r. mieszka w Polsce na stałe; Obywatel Polski od sierpnia 1999 r. Był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations [2002-2003]. Konsultant zydomasonskiej Global Society for Organizational Learning (06.2005).) 
    Chaim Abramowicz - (szpicel, donosiciel tajnej policji carskiej; powieszony przez lud Warszawy 15 sierpnia 1831 r.) 
    Elżbieta Abramowicz - (Członek Rady Usług Pocztowych przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty [10.2002). Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Infrastruktury (10.2002).) 
    Lesław Abramowicz - (dywersant, był naczelnikiem Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Krakowiego Zjednoczenia Budownictwa. Był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych [1980-1991]. Był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Krakowskim Szpitalu im. Rydygiera [1995-2001]. Był dyrektorem w Biurze Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Był Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia [09.03-07.09.2004]) 
    Marta Abramowicz - (polonofob, dywersant, lesbija; wiceprezes Kampania Przeciw Homofobii - stowarzyszenie zainicjowane w roku 2001 przez grupę lesbijek i gejów) 
    Mieczysław Abramowicz - (pisarz żydowski) 
    Janina Abramowska - (dywersant, prof. dr hab. literaturoznawca) 
    Paweł Abramski - (Były członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego; Były Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności w Senacie IV kadencji. Były członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Senacie IV kadencji. Senator IV kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność z okręgu Olsztyńskiego. Dyrektor Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży [1995-2001). Był członkiem Klubu Parlamentarnego Polskiego Programu Liberalnego w Sejmie w Sejmie I kadencji. Były Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Przygotowania Ustawy Lustracyjnej w Sejmie I kadencji. Były członek Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie I kadencji.) 
    Anna Achmatowicz-Schwendimann - (redaktor naczelny miesięcznika 'Twój Styl' [03.2002-12.2004]) 
    Waldemar Achramowicz - (polonofob, dywersant, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (11.2004). Członek Związku Byłych Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego) 
    Stanisław Ackerman - (Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego) 
    Monika Adamczyk-Grabowska - (polonofob, dywersant, prof. Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie, autorka książek o żydach, członek „Otwarta Rzeczpospolita”, [oficjalnie] "Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstałe w 1999 r. Stowarzyszenie liczy ponad 300 członków o różnych przekonaniach politycznych, różnych wyznań i bezwyznaniowych"; głównie jednak pochodzenia żydowskiego, oraz komuniści i ateiści; stowarzyszenie otrzymuje finansowe wsparcie ze strony antypolskiej, powiązanej z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacją im. Stefana Batorego - założona w Nowym Jorku, fundator i założyciel żyd, mason, globalista, międzynarodowy spekulant giełdowy George Soros, nowojorski "finansista" (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego; fundacja Batorego współpracuje i jest finansowana przez inną instytucję żydomasońską założoną przez George'a Sorosa "Open Society Institute" i ..."Fundacją Sorosa".) 
    Jerzy Adamkiewicz - (dyplomata; lata międzywojenne, II Rzeczpospolita) 
    Włodzimierz Adamkiewicz - (naczelnik wydziału w Ministerstwie Spraw Zagraniczynych (MSZ); lata międzywojenne, II Rzeczpospolita) 
    Jerzy Adamski - (krytyk literacki i teatralny, od 1984 r. był także wykładowcą w Akademii Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR.) 
    Andrzej Adler - (polonofob, dywersant, współwłaściciel kontrolnego pakietu udziałów gdańskiej spółki DGT (24,2 proc.). Firma powstała w 1991 r. Produkuje cyfrowe centrale telefoniczne przeznaczone dla sieci publicznej oraz wojska i policji, systemy dyspozytorskie wraz z cyfrowymi terminalami, modemy cyfrowe, stacje zasilające i inne urządzenia telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne, wykorzystujące najnowsze techniki i technologie cyfrowego przesyłania głosu i danych. W roku 1999 spółka DGT testowała w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli centralę DGT 3450. Eksperci sojuszu potwierdzili kompatybilność central DGT z natowskimi systemami łączności. Obecnie centrala DGT 3450 jest dominującym systemem w sieci łączności polskiej armii. Andrzej Adler wraz z Markiem Antoszem i Andrzejem Kassem (właściciele pakietu kontrolnego), którzy początkowo stanowili zarząd firmy, przeszli do rady nadzorczej i zajmują się planowaniem strategicznym. Adler jest prezesem, a pozostali wiceprezesami. W firmie pracuje ok. 200 osób, przy czym 40 proc. z nich ma wyższe wykształcenie. W 1999 r. przychody DGT wyniosły mniej więcej 125 mln zł. W 2000 r. na 88. pozycji listy 100 najbogatszych żydaków tygodnika "Wprost".) 
    Mariusz Agnosiewicz - (polonofob, dywersant, mason, założyciel, redaktor naczelny i publicysta Racjonalisty - magazyn racjonalistów, sceptyków i ateistów, oraz tradycyjnych czasopism (publikował m.in. w Tygodniku Przegląd, marksistowskim miesięczniku Dziś, kwartalniku Bez Dogmatu). Ukończył studia prawnicze na UWr. Działa w ruchu humanistyczno - wolnomyślicielskim, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.) 
    Romuald Ajchler - (polonofob, dywersant, lewicowiec, komunista, 1991-2004 Sojusz Lewicy Demokratycznej, od 2004 w Socjaldemokracja Polska) 
    Andrzej Ajnenkiel - (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidzi polskości, Polaków i Polski, prof. dyrektor Wojskowego Instytutu Historycznego (09.1999-06.2001); członek tzw. "komisji Michnika" - [skład: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik, Bogdan Kroll], która działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku; były pracownik UOP-u, "antysemita" M. Grecki, autor pracy „Konfidenci są wśród nas..." tak pisał:„ Tak zwana «Komisja Michnika» działała na terenie MSW mając dostęp do najtajniejszych materiałów w okresie od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku (...) W jej skład weszli: Andrzej Ajnenkiel, Jerzy Holzer, Adam Michnik i Bogdan Kroll. Jeden z nich figurował w kartotekach jako TW. Jedynym materiałem, który po sobie pozostawiła «Komisja», jest liczące dwie strony sprawozdanie wraz z enigmatycznym spisem materiałów archiwalnych i wnioskiem o przekwalifikowanie kategorii dokumentów z tej wyrywkowej listy. Nie wiadomo do jakich dokumentów członkowie «Komisji» mieli dostęp. Nie wiadomo, czy z tych materiałów nie zostały sporządzone kopie bądź odpisy, nie wiadomo wreszcie, gdzie takowe — jeśli istnieją — są przechowywane. Wiadomo, że jej członkowie mieli dostęp do akt współ­pracowników UB i SB. Nie wiadomo w jaki sposób pracowała «Komisja», nie istnieją żadne dokumenty, które mogłyby wskazać, z jakich obszarów archiwum MSW korzystali jej członko­wie. «Komisja» miała zapewne wgląd do wszystkich dokumentów, o jakie jej członkowie prosili — mówili pracownicy Biura Ewidencji i Archiwum UOP. Na pewno mieli też dostęp do ma­teriałów operacyjnych, wszystkich opatrzonych klauzulą «tajne specjalnego znaczenia». Nie ma jednak żadnej podstawy prawnej działania «Komisji». Korzystanie z dokumentów odbywało się poza wszelkimi procedurami obowiązującymi w MSW". W lutym 2000 r. odznaczony przez żyda, agenta KGB i SB prezydenta żydokomuny Aleksandra Kwaśniewskiego - Izaaka Stoltzmana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.) 
    Mojżesz Ajzner - (przed 1939 r. agent sowiecki; odznaczony przez rząd żydokomunistyczny Orderem Odrodzenia Polski; źródło: "Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego" Warszawa 1978-92 ) 
    Jerzy Albin - (Były pracownik Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie. Były Dyrektor Generalny Sp. z o.o. AD NOVUM w Warszawie [1990-1993]. W latach 1994-1996 był Dyrektorem i Prezesem w prywatnych firmach konsultingowo-usługowych. Główny Geodeta Kraju - Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [05.12.2001-03.2004).) 
    Jerzy Albrecht - Finkelstein - (wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski; W latach 30-tych działał w środowisku młodzieży komunistycznej, podczas okupacji w konspiracji. Od 1942 członek PPR, był sekretarzem Komitetu Warszawskiego. 1945-1948 I sekretarz Komitetu Warszawskiego i członek Komitetu Centralnego PPR, 1947-1948 członek Sekretariatu PPR. 1948 był członkiem Biura Organizacyjnego KC PPR oraz kierownikiem kolejno Wydziału Propagandy i Prasy oraz Działu Propagandy, Kultury i Oświaty KC PPR. Od 1948 działacz PZPR, pozostał kierownikiem Działu Propagandy, Kultury i Oświaty, tym razem KC PZPR, a także członkiem Biura Organizacyjnego KC (do 1954). 1948-1968 wchodził w skład KC PZPR, 1956-1961 sekretarz KC PZPR.

   1950-1956 przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy, 1955-1957 członek, a 1957-1961 zastępca przewodniczącego Rady Państwa. 1960-1968 był ministrem finansów.

   1945-1969 poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL, 1952-1956 przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 1952-1956 był także członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego.) 
    Przemysław Alexandrowicz - (Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Senator VI kadencji. Wybrany w wyborach 25 września 2005 roku.) 

   c.d.n

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   niedziela, 15 stycznia 2012 16:22
 • wtorek, 16 sierpnia 2011
  • Bractwo Muzułmańskie, Naziści i AlKaida

   Wpisz w googlach “Banna” i “Nazi”.

    

   W 1920 żył młody Egipcjanin o nazwisku al Banna. To właśnie on stworzył w 1929 nacjonalistyczną grupę “Bractwo Muzułmańskie”(arab. Ikhwan al-Muslimum). Al Banna był wielbicielem Hitlera, z którym prowadził długą korespondencję. Był na tyle oddany nowej partii nazistowskiej, że w 1930 roku prowadzone przez niego “Bractwo” stało się tajnym ramieniem nazistowskiego wywiadu. Arabscy naziści mieli wiele wspólnego z nowymi doktrynami nazistów. Nienawidzili żydów, nienawidzili demokracji, nienawidzili kultury zachodniej. Oficjalną polityką Trzeciej Rzeszy był plan, aby potajemnie rozwijać “Bractwo” jako piątą kolumnę wewnątrz armii egipskiej.

    

   Kiedy wybuchła wojna, Bractwo Muzułmańskie obiecało na piśmie, że zorganizują powstania aby pomóc Generałowi Rommel-owi i upewnią się, że żaden angielski lub amerykański żołnierz nie pozostanie żywy w Kairze czy Aleksandrii.

   Bractwo zaczęło rozszerzać swoje wpływy podczas II wojny światowej. Mieli nawet swojego reprezentanta w Jerozolimie. Był nim Wielki Mufti Jerozolimy, Haj Amin al-Husseini (matka Arafata, Hamida Khalifa al-Husseini była jego kuzynką, tak więc Arafat był jego bratankiem). Wielki Mufti udał się do Niemiec w czasie wojny i pomagał rekrutować międzynarodowe oddziały SS arabskich nazistów.

   Byli to bez wątpienia Arabscy naziści. Ich oddziały stacjonowały w Chorwacji i nazwały się "Handjar". Stali się podstawą nowej arabskiej armii Hitlera, która miała podbić Półwysep Arabski a stamtąd Afrykę.

   Pod koniec II wojny światowej, Bractwo Muzułmańskie było ścigane za zbrodnie wojenne.

    

   Ich niemieccy “nadzorcy” wywiadu zostali schwytani w Kairze, i cała sieć została zaabsorbowana przez Brytyjskie Służby Specjalne. Zamiast ścigać nazistów tj “Bractwo Muzułmańskie”, rząd brytyjski zatrudnił ich.

   Brytyjczycy sprowadzili wszystkich zbiegów, zbrodniarzy nazistowskich z krajów arabskich, pochodzenia muzułmańskiego do Egiptu, i przez trzy lata tam ich szkolili do misji specjalnej. British Secret Service chciało użyć faszystów Bractwa Muzułmańskiego do ataku na młode państwo Izrael w 1948 roku.

    

   Brytyjczycy nie byli osamotnieni. Francuski wywiad współpracował z nimi poprzez zwolnienie Wielkiego Muftiego następnie przemycając go do Egiptu wraz z innymi Nazistami arabskimi. Tak więc, od 1945 do 1948 roku brytyjskie tajne służby chroniły każdego arabskiego nazistę jak mogli, ale nie udało im się przejąć państwa Izrael.

   To co Brytyjczycy zrobili później, to sprzedali całą organizację służbom specjalnym USA, które później przekształciły się w CIA. To może wydawać się głupie, może to źle brzmieć, niemniej jednak to się właśnie stało. Chodziło o to, żeby USA mogło korzystać z nazistów arabskich na Bliskim Wschodzie, jako przeciwwagi dla arabskich komunistów. Podobnie jak Związek Radziecki finansował arabskich komunistów, USA finansowało arabskich nazistów. USA utrzymywało “Bractwo Muzułmańskie” na swojej liście płac.

    

   Ale Egipcjanie stali się nerwowi. Nasser kazał aresztować wszystkich przedstawicieli “Bractwa” i skazać na śmierć lub więzienie. Przez rok 1950 CIA ewakuowało większość członków do Arabii Saudyjskiej. Teraz, gdy przybyli oni do Arabii Saudyjskiej, niektórzy z czołowych członków Bractwa Muzułmańskiego jak Azzam, stali się nauczycielami w Madresach, szkołach religijnych. Tam połączyli doktryny nazizmu z dziwnym islamskim kultem Wahhabi (twórcą był Muhammad ibn Abd al-Wahhab). Każdy myśli, że islam to religia fanatyków, ale tak nie jest. Każdy myśli że Islam w wersji Arabii Saudyjskiej jest typowym przykładem islamu, ale tak nie jest. Wahhabizm został uznany za herezję ponad 60 razy przez różne kraje muzułmańskie. Ale kiedy Saudyjczycy stali się potwornie bogaci wyciszyli większość negatywnych głosów.

   Wahhabizm jest bardzo konserwatywnym kultem, który był praktykowany tylko przez dwa narody, Talibów i Arabię Saudyjską. Islam jest naprawdę pokojową i tolerancyjną religią (na tyle co i każda inna religia). Co więcej islam miał zawsze dość dobre relacje z żydami przez pierwsze 1000 lat istnienia.

    

   Tak więc Arabia Saudyjska (twór Wielkiej Brytanii) stała się nowym domem dla Bractwa Muzułmańskiego, faszyzmu i ekstremizmu, gdzie wszystkie te drogi połączyły się w jeden nurt myślowy przekazywany w szkołach. Tam właśnie wychowywał się student Azzama imieniem Osama Bin Laden. Osama był nauczany przez arabskich nazistów “Bractwa Muzułmańskiego”, którzy wyemigrowali do Arabii Saudyjskiej.

    

   W 1979 CIA zdecydowało się wykorzystać arabskich nazistów. Rosjanie wjechali do Afganistanu, więc USA zgodziło się z Saudyjczykami na ufundowanie przerzutu arabskich nazistów do Afganistanu. Ale należało zmienić nazwę organizacji. Nie mogli być nazywani “Bractwo Muzułmańskie”, ponieważ w tamtym czasie nazwa ta przywodziła każdemu na myśl nazistów. Ich związek z nazistami był dobrze znany. Więc CIA nazwało ich Maktab al Khidimat il Mujahideen, w skrócie MAK.

    

   Azzam i jego asystent Osama Bin Laden od 1979 do 89, zyskali dużo uznania zwyciężając wojnę z Rosją. Rosjanie wycofali się do swojego kraju, Amerykanie również pozostawiając armię arabskich faszystów na polach Afganistanu. Saudyjczycy nie chcieli ich z powrotem w kraju, więc zaczęli płacić Osamie Bin Laden-owi aby pozostali poza granicami Arabii Saudyjskiej.

    

   MAK podzielił się na dwa obozy. Azzam został w dziwnych okolicznościach zamordowany, prawdopodobnie przez swojego ucznia. Bardziej radykalna połowa arabskich faszystów i ekstremistów religijnych została nazwana al Queida. Ale nawet dziś “Bractwo Muzułmańskie”, przenika al Quaidę i vice versa.

    

   Drugi rangą po Osamie Bin Ladenie, Ayman al-Zawahiri przeniósł się do Egipskiego oddziału “Bractwa” tj Egipskiego Islamskiego Jihadu. Istnieje wiele odnóg “Bractwa”, istnieje nawet jedno w Izraelu- “Hammas”. Kiedy izraelska armia zabiła Ahmeda Yassina, “Bractwo” opublikowało w kairskich gazetach, że był on tajnym liderem “Bractwa” w strefie Gazy.

   Tak więc “Bractwo Muzułmańskie” było tą chorobą, która rozkłada Bliski Wschód a po ataku 9/11 zaczęła toczyć cały świat. Może to wszystko być fantazją, może brzmieć jak bajka ale wystarczy że wpiszesz w googlach “Banna” i “Nazi”, powinny pojawić się setki artykułów na ten temat.

    

   Aby zrozumieć co się dzieje dziś w Północnej Afryce i na bliskim wschodzie musimy zrozumieć fakt, że organizacje tj al Quaida czy Bractwo Muzułmańskie nie powstały same z siebie. Były tworem Brytyjczyków i nazistów. Al Quaida utrzymuje te same doktryny co naziści: nienawidzą żydów, demokracji, i zachodniej kultury. Al Quaida jest niczym więcej jak religijnym przedłużeniem doktryn arabskiego faszyzmu.

    

   Bractwo Muzułmańskie zostało stworzone przez Niemieckie, Brytyjskie, Amerykańskie służby specjalne a ich misją (dla Brytyjczyków i Amerykanów) było utrzymanie świata arabskiego w zacofaniu aby zachód mógł konsumować ich zasoby naturalne zgodnie z doktryną min H. Kissingera. Teraz “Bractwo Muzułmańskie” organizuje ostatnie przewroty na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej pod dyktando Amerykanów. Amerykanie mówią, że niosą w ten sposób demokrację dla tych krajów, chociaż wiadomo, że doktryny “Bractwa” należą do najbardziej skrajnych. Kiedy przejmą władzę w tych krajach z pewnością stworzą państwa religijne, a wykorzystując nienawiść wobec Amerykanów zaatakują ponownie Izrael.

    

   Tworząc sztuczny konflikt między fundamentalizmem islamskim a Zachodem, globaliści są w stanie zaatakować ich prawdziwego wroga - ludzkość. Pociągając za sznurki zarówno zachodu jak i krajów muzułmańskich degradują i ostatecznie całkowicie podporządkowują wszystkich. Globaliści od dawna za pomocą wojen, demoralizacji starają się zniszczyć cywilizację Zachodu. Planują nowy feudalizm, który zniszczy klasę średnią, zdepopuluje i zniewoli masy, pozostawiając tylko bogatych i technokratów. Cały świat będzie przypominać represyjne rządy trzeciego świata, rządzone przez MFW, ONZ i Bank Światowy.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   wtorek, 16 sierpnia 2011 15:40
  • Chcecie pomóc w walce powiem wam jak cz.2

   Chcecie pomóc powiemy wam jak...

   Cz.2

   Walki uliczne...

    

   1. Zaplanujcie bardzo dokładnie swoje akcje, nie bądźcie tłumem na łasce prowokatorów…

   2. Miejsce: nie pozwólcie, aby ktoś za was ustalił miejsce zgrupowania, manifestacji…

   3. Konkretne miejsce spotkania wybierajcie z kilku lub nawet kilkunastu zaplanowanych miejsc dopiero na godzinę, dwie przed zgromadzeniem…

   4. Wybierajcie miejsca przestronne tak, aby wasi obserwatorzy mogli zasiąść na najwyższych budynkach kontrolując ruchu policji, wojska, służb specjalnych…

   5. Korzystajcie z multi - komunikatorów i kodowanej poczty mail, lub kart Pre paid zakupionych przed akcją…

   6. Podsłuchujcie kanały CB…

   7. Hakerzy musza zakłócać ruch serwerów służb specjalnych wojskowych i policyjnych

   8. Zakrywajcie twarze używajcie masek przeciw gazowych, zakładajcie okulary tak, aby system INDECT nie skanował waszych twarzy i tęczówek, grube swetry zmieniają sylwetkę i chroni przed gumowym pociskami

   9. W czasie rozruchów pamiętajcie ze komunikacja telefoniczna i internetowa może być zakłócana, dlatego też koordynatorzy musza posiadacz latarki lub pochodnie... W tłumie musza być osoby znające sygnalizację morsa lub sygnalizację flagową..

   10. Rozdzielacie grupy szturmowe otaczajcie je, wybierajcie skrajnie położone osoby atakując je jednocześnie od przodu i tylu powalając, zabierajcie broń i ubiór, przebierajcie się mieszając z oddziałami przeciwnika…

   11. Wycofujcie się, jeśli przewaga przeciwnika jest widoczna lub liczba protestujących nie wystarcza do ataku 5 osób na jednego przeciwnika…

   12. Słuchajcie koordynatorów 1 osoba na 10 osób, każdy koordynator zawsze musi mieć następcę a ten swojego tak, aby nigdy oddział nie stracił koordynatora działań…

   13. Atakujcie nie tylko udziały na placu boju, ale również zbliżające się oddziały i budynki, z których one wyjeżdżają, ponieważ każdy wyjazd wiąże się z osłabienie obsady budynków…

   14. Po akcji nie korzystajcie z starych Nicków, adresów mailowych, kont na profilach społecznościowych, zmieniajcie IP korzystajcie z kart, pre paid nie kupujcie niczego użytkowanego w akcji za pomocą kart płatniczych…

   15. Grupy ataku musza być koordynowane przed akcją z ludzi, którzy się najmniej znają nie pytajcie o adresy zamieszkania, nazwiska, imiona…Mniej wiesz dłużej żyjesz…

   16. Formujcie zawsze szyk ofensywny, który w jak najszybszym czasie dąży do okrążenia przeciwnika i rozdrobnienia go na mniejsze grupy lub wprowadzenie do miejsc uniemożliwiających ucieczkę…

   17.Uzywajcie paralizatorów (nie gazu),

   Stosujcie, jeśli to możliwe ultradźwięki o wysokiej częstotliwości…

   18. Uderzajcie w nogi i splot słoneczny, stosujcie dźwignie… Przeciwnik jest obeznany z podstawami walki wręcz, możecie je sprawdzić w internecie

   19. Unieruchamiajcie kamery monitoringu, INDECT, zamalowujcie obiektywy kamer, odcinajcie przewody, uszkadzajcie anteny przekazu wi-fi…

   20. Stosujcie kanały uliczne do otaczania przeciwnika…

   21. Bądźcie indywidualną armią, w której każdy organizm zna cel swojej misji nie bądźcie szarym tłumem bez mózgu...

   22. Nic nie zostawiajcie przypadkowi…

   23. Stosujcie petardy dymne na wysokich budynkach tak, aby przeciwnik stracił oczy śmigłowców…

   24. Ważne…każde rozruchy są wykorzystywane przez złodziei, margines, patologię i służby specjalne do dewastowania, kradzieży, zabójstw… Pamiętajcie szabrowników unieruchamiajcie kajdankami, wiążcie ich i zostawiajcie w miejscach przestępstw, tak, aby cel waszej akcji nie został zminimalizowany (prasa, TV, policja…) do rabunku, podpaleń i zbrodni…

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   worldleague
   Czas publikacji:
   wtorek, 16 sierpnia 2011 14:26